Konsultacje z doradcą zawodowym w Biurze Karier


Konsultacje  z doradcą zawodowym w Biurze Karier

 

 

Spotkanie z doradcą może dotyczyć różnych obszarów tematycznych:

  • Skuteczne poszukiwanie pracy (jak napisać CV, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak wygląda proces rekrutacyjny),
  • Planowanie rozwoju zawodowego, zarządzanie własną karierą,
  • Pogłębienie wiedzy na temat własnego potencjału zawodowego (możliwości, wartości, predyspozycji, kompetencji, słabych i silnych stron),
  • Określenie i sformułowaniu własnych oczekiwań i barier zawodowych,
  • Analiza aktualnej sytuacji i możliwość wprowadzenia zmian na płaszczyźnie zawodowej.

Z konsultacji zawodowych mogą skorzystać osoby, które:

  • Poszukują pracy,
  • Stoją przed wyborem pierwszej pracy,
  • Poszukują nowych celów zawodowych,
  • Chcą zaplanować swoja karierę,
  • Chcą kontynuować naukę i nie wiedzą, jaki kierunek edukacji wybrać.

Zapisy pod nr tel. 94 348 66 75 , 94 348 66 76  

wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: bk@kariera.koszalin.pl

lub bezpośrednio do Doradcy zawodowego na adres e-mail: ewa.kolska@tu.koszalin.pl