Program 16. Środkowopomorskich Targów Pracy GlobalLogic Job Fair 2018

11.00 - Uroczyste Otwarcie Targów z udziałem zaproszonych gości - scena