Oferty pracy

Praktykant - XIV Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk

Szczegóły oferty nr: 0264/2018
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Centrum Zastosowań Matematyki działające w strukturach Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk zajmuje się m.in. rozwiązywaniem praktycznych problemów firm i instytucji z wykorzystaniem matematycznego sposobu myślenia. W ten sposób prowadzona i rozwijana jest współpraca między środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami dążącymi do usprawnienia swoich procesów, produktów i usług.

Branża: Inne
Rodzaj pracy: praktyka
Stanowisko: Praktykant - XIV Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk
Wakatów: 3
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
 • - studenci i doktoranci wszystkich lat kierunków technicznych, ścisłych i ekonomicznych
 • - zainteresowania naukowe w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka, ekonomia a także nauki techniczne
 • - zapał i predyspozycje do pracy naukowej
 • - chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego
Obowiązki:

Zajmiesz się:

 • - praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, optymalizacja złożonych systemów)
 • - analizą danych metodami statystycznymi, eksploracji danych czy Big Data
 • - modelowaniem rynków finansowych, problemami algorytmicznego wsparcia sektora finansowego
 • - zarządzaniem projektami i rozwijaniem start-upów
 • - future studies w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu na różne obszary gospodarki
Firma oferuje:

Będziesz pracować:

 • - w energicznym i interdyscyplinarnym zespole
 • - przy wsparciu opiekuna merytorycznego
 • - według najlepszych brytyjskich wzorców
 • - we współpracy z wiodącymi firmami
Sposób aplikowania: Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendacje od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: kontakt@praktyki.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny LPB/XT/2018.


powrót