Oferty pracy

Asystent/-ka biura budowy

Szczegóły oferty nr: 0346/2018
Polaqua Sp. z o.o.
Logo polaqua

Firma działająca w branży budowlanej.

Branża: Administracja
Rodzaj pracy: praca stała
Stanowisko: Asystent/-ka biura budowy
Wakatów: 1
Miejsce pracy: Rościęcino k. Kołobrzegu
Wymagania:
 • • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • • bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel) - warunek konieczny;
 • • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: centrali telefonicznej, faxu, kserokopiarki;
 • • znajomość zasad prowadzenia i przechowywania korespondencji biurowej oraz innych dokumentów;
 • • znajomość języka angielskiego;
 • • komunikatywność, zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy własnej.
Obowiązki:
 • • prowadzenie i koordynacja spraw administracyjno-gospodarczych biura;
 • • prowadzenie rejestru przychodzących materiałów oraz kontrola dokumentów WZ i ilości dostaw materiałów;
 • • kompletowanie dokumentów budowy oraz prowadzenie dokumentacji biura, w tym archiwizacja dokumentów;
 • • przygotowywanie zapisów umów zawieranych z dostawcami oraz podwykonawcami na podstawie obowiązujących wewnętrznych procedur;
 • • przesyłanie umów do zatwierdzenia przez dział prawny oraz kontakt z Zamawiającym/Inwestorem odnośnie akceptacji przygotowywanych umów;
 • • koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym także tej dotyczącej procesu zawierania umów;
 • • zarządzanie dostawami materiałów biurowych: przygotowanie i składanie zamówień, kontakty z dostawcami i innymi jednostkami współpracującymi;
 • • rejestracja i obsługa klientów i gości podczas ich wizyty w siedzibie Firmy;
 • • odpowiedzialność za prawidłowy przepływ informacji;
 • • realizacja codziennych obowiązków wyznaczanych przez przełożonego.
Firma oferuje:
 • • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy;
 • • stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych;
 • • pracę w młodym i dynamicznym zespole.
Sposób aplikowania: praca@polaqua.pl ; Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, ul. Dworska 1 (05-500 Piaseczno). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe(at)polaqua.pl lub w siedzibie firmy. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia. Informujemy, że: 1. dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, spółkom kapitałowym Administratora wymienionym na stronie www.grupoacs.com mającym swoje siedziby w państwach Unii Europejskiej lub podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów i zgodnie z wytycznymi Administratora; 2. jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 3. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 4. podanie przez Pana/Pani danych wrażliwych, które nie mogą być przetwarzane przez Pracodawcę do celów rekrutacyjnych (np. dane dotyczące zdrowia, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe), skutkuje usunięciem aplikacji, a zatem uniemożliwi udział w rekrutacji - Pracodawca zastrzega sobie w takim przypadku prawo do nieinformowania o tej czynności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, w tym danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach w celu udziału w aktualnym procesie rekrutacji, którego dotyczy złożona przeze mnie aplikacja – niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLAQUA Sp. z o.o. przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, w tym danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych – niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLAQUA Sp. z o.o. przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia złożenia aplikacji lub do momentu cofnięcia zgody. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla mnie korzystne. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.


powrót