Oferty pracy

Inżynier budowy – płatny staż

Szczegóły oferty nr: 0271/2022
Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o.
Logo ekomel

P.R.M i O.Ś. „EKOMEL’ Sp. z o.o. jest znaną, chojnicką firmą działającą na rynku budowlanym od ponad 20lat. Firma wykonuje roboty w zakresie inżynierii sanitarnej tj. kanalizacja, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, wysypiska odpadów komunalnych, przepompownie, stacje uzdatniania wody oraz melioracji i robót ziemnych tj. melioracje użytków rolnych i leśnych, budowle hydrotechniczne i komunikacyjne, stawy rybne, urządzenia terenów zielonych i boisk sportowych, wykopy i nasypy, zagospodarowanie i rekultywacja gruntów, przewierty poziome. Wszystkie realizowane projekty wykonujemy w sposób sprawny i rzetelny. Zapewniamy kompleksową obsługę Inwestycji.

Branża: Administracja
Rodzaj pracy: praca stała
Stanowisko: Inżynier budowy – płatny staż
Wakatów: 1
Miejsce pracy: Chojnice
Wymagania:
 • Absolwent lub student studiów o kierunek inżynieria sanitarna,
 • Znajomość programu pakietu MS Office,
 • Prowadzenie dokumentacji budowlanej, weryfikacja dokumentacji projektowe i zastosowanych rozwiązań,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność oraz gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Skrupulatność, sumienność i dobra organizacja pracy.
Obowiązki:
 • Sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji kontraktowej,
 • Współpraca z firmami wykonawczymi,
 • Wspieranie w innych czynnościach niezbędnych do realizacji kontraktu.
 • Pomoc w sporządzaniu przedmiarów i obmiarów robót,
 • Pomoc w rozliczaniu robót w podwykonawstwie i siłach własnych,
Firma oferuje:
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie, na podstawie umowy o pracę,
 • Stałe zatrudnienie,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • Dobrą atmosferę pracy i solidne wsparcie ze strony naszego zespołu,
 • Możliwość rozwoju osobistego.
Sposób aplikowania: telefonicznie 523974051, e-mail: ekomel@ekomel.com.pl


powrót