Oferty pracy

Technolog ds. Ochrony Środowiska

Szczegóły oferty nr: 0294/2022
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Logo ziele%c5%84

Jako największa spółka kapitałowa, której właścicielem jest miasto Kołobrzeg, oferujemy usługi m.in. w następujących dziedzinach:

 • odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych;
 • kompleksowe usługi pogrzebowe;
 • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni;
 • budowa i remonty ciągów komunikacyjnych;
 • zimowe utrzymanie dróg.

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem, którego celem jest świadczenie usług komunalnych na jak najwyższym poziomie. Szeroki zakres prowadzonej działalności oraz doświadczenie i fachowość pracowników sprawiają, iż cieszymy się uznaniem wśród klientów.

Branża: Administracja
Rodzaj pracy: praca stała
Stanowisko: Technolog ds. Ochrony Środowiska
Wakatów: 1
Miejsce pracy: Kołobrzeg, Korzyścienko
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne;
 • Znajomość prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących instalacji przetwarzania odpadów;
 • Znajomość metod biologicznego, mechanicznego i termicznego przetwarzania odpadów (sortowanie, fermentacja, kompostowanie, spalanie) – warunek konieczny;
 • Podstawowa znajomość układów automatyki przemysłowej w zakresie elektryki, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki;
 • Umiejętność zarządzania ludźmi i organizacją;
 • Odporność na stres.
Obowiązki:
 • Wykonywanie obliczeń technologicznych, w tym: bilansów masowych, bilansów wentylacyjnych, ścieków i odcieków technologicznych, bilansów elektrycznych potrzebnych do wymiarowania urządzeń;
 • Sporządzanie schematów technologicznych;
 • Opracowywanie specyfikacji technicznych urządzeń technologicznych i innych dokumentów z zakresu instalacji technologicznych;
 • Udział w ofertowaniu projektów;
 • Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z wymaganiami jakościowymi przebiegiem procesu biologicznego przetwarzania odpadów oraz produkcji paliw alternatywnych z odpadów wysokokalorycznych;
 • Prowadzenie, sterowanie i rozliczanie procesów przetwarzania odpadów;
 • Analiza, doskonalenie i optymalizacja procesów technologicznych;
 • Sporządzanie raportów i analiz wydajności produkcji , wdrażanie nowych rozwiązań;
 • Nadzór nad monitoringiem środowiska, emisjami i gospodarką wodno-ściekową instalacji zakładu;
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją związana z technologiami przetwarzania;
 • Zapewnienie wysoko wydajnej i bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Sumienność, zaangażowanie w pracę i odpowiedzialność.
Firma oferuje:
 • Stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w tym szkolenia i inne;
 • Podnoszenie kwalifikacji;
 • Możliwość awansu w strukturach Spółki.
Sposób aplikowania: m.wojtewicz@zielen.kolobrzeg.pl


powrót