Wystawcy2023(2)

Legenda

S1 -  Sponsor Tytularny - boks o powierzchni 8 m x 2 m

S2, S3 -  Wiodący Partner Gospodarczy -  boks o powierzchni 6 m x 2 m

S4, S5,S6  -  Sponsor Strategiczny  -  boks o powierzchni 4 m x 2 m

S7 - Patron Wydarzenia - boks o powierzchni 4 m x 2 m

Stoiska o nr 1 - 34 - boks targowy o powierzchni 3m x 2 m

Stoiska o nr 35 - 46 - boks targowy o powierzchni 2 m x 2 m

A, B -  stoisko niezabudowane o powierzchni 2 m x 2 m