XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
23-24 marca 2019 

  • prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
  • dla studentów, doktorantów i naukowców
  • aktualna i ważna tematyka
  • prace badawcze i przeglądowe
  • wartościowe wykłady specjalne
  • wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
  • publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
  • profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia


Wierzymy, że XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

-obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
-obszar nauk przyrodniczych;
-obszar nauk ścisłych;
-obszar nauk technicznych;
-obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
-obszar nauk humanistycznych;
-obszar nauk społecznych;
-obszar sztuki.


Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz

http://www.konferencja-tygiel.pl/rejestracja/

Rejestracja odbywa się w turach:

II tura potrwa do  24 stycznia 2019

III tura potrwa do 19 lutego 2019

 

Kontakt:
kontakt@konferencja-tygiel.pl
tel. +48 733 933 416  


Opłata: 179zł

Początek konferencji: 2019-03-23
Koniec konferencji: 2019-03-24