„Forum Inżynierów Przyszłości jest pierwszym w Polsce spotkaniem, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jakich inżynierów będziemy potrzebować za 5, 10 i 15 lat?

To wydarzenie, które ma łączyć studentów kierunków technicznych, młodych absolwentów, przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców. Poprzez wspólną rozmowę, wymianę doświadczeń oraz poznawanie nowych ludzi chcemy kształtować nowe pokolenie inżynierów.

Konferencja to wiele warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych oraz prelekcji. Na wydarzeniu nie zabraknie ekspertów z całej Polski, którzy zarówno swoją wiedzą, jak i doświadczeniem, będą pokazywać i tłumaczyć ludziom, jak rozpocząć swoją drogę zawodową jako przyszli inżynierowie.

Wystąpienia zaproszonych gości podczas forum, poruszać będą tematy związane z przemysłem 4.0, przedsiębiorczościom, działalnościami studenckimi i społecznymi oraz rozwojem osobistym. Oprócz spotkań i szkoleń z prelegentami, organizujemy również część naukową konferencji.

Konferencja Naukowa Inżynierów Przyszłości przeznaczona jest dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. Jej celem jest stworzenie przestrzeni do prezentacji wyników badań oraz analiz opartych o przegląd literatury naukowej. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje prace w formie posteru naukowego, dotyczące rozwoju przemysłu i społeczeństwa w przyszłości, w tym :

  • Użytkowania nowych technologii
  • Nowoczesnych rozwiązań w życiu społecznych
  • Trendów i zmian gospodarczych w XXI wieku.