Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie organizuje 26 kwietnia 2022 r. na platformie ZOOM w godzinach: 11:00-12:30 spotkanie online „Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy”.

Zapraszam do udziału w spotkaniu z ekspertami z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, którzy przekażą informację na temat możliwości zatrudnienia cudzoziemców.

W trakcie webinaru zostaną poruszone następujące kwestie:

  • Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca
  • Stosowanie przepisów dotyczących rozwiązań wprowadzonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Na  wydarzenie obowiązują zapisy, a zgłoszenie można dokonać elektronicznie poprzez link: https://bit.ly/legalnezatrudnienieobywateliUkrainy

Link do wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/319894523576223/?ref=newsfeed

Do zobaczenia 26 kwietnia!