W ramach programu Bright your future realizowanego przez Enactus Poland i Standard Chartered Foundation zapraszamy na warsztat otwarty dotyczący Podstaw Finansów Osobistych. Warsztat odbędzie się 27 października o godzinie 15:00 w formule ONLINE na platformie Teams.

Podczas warsztatu pokazane będzie na czym polega planowanie przyszłości własnych finansów, jak uniknąć błędów i zapanować nad wydatkami. Zaprezentowane zostaną narzędzia, które na początek pozwolą zobaczyć na co wydajemy nasze pieniądze i dlaczego warto oszczędzać.

Na koniec pokazane zostanie zastosowanie finansów w biznesie na podstawie prostego przykładu, a po warsztacie studenci dowiedzą się czym zajmujemy się w Enactusie i dlaczego warto do Nas dołączyć!

Prowadzącym warsztat będzie Marek Walczyński, Projekt Manager zajmujący się prowadzeniem projektów społecznie odpowiedzialnych w BIGRAM S.A., absolwent kierunku logistyka, obecnie Student kierunku inżynieria zarządzania II stopnia i Doktorant na Wydziale Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej.

Celem Programu #Bright Your Future jest zdobycie przez uczestników nowych kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, które zwiększą szanse na zatrudnienie lub wiedzę niezbędną do założenia własnej działalności. Program skierowany jest szczególnie do osób, które w okresie pandemii utraciły zatrudnienie lub pogorszyły się możliwości.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1Y8ChK48e
Link do zapisów: https://tiny.pl/wr3w6