W imieniu organizatora Targi w Krakowie Sp. z o.o. zapraszamy do udziału w konkursie projektowym w ramach tegorocznej edycji Packaging Innovations.
Strefa Studenta to konkurs skierowany do młodych projektantów, który stwarza niepowtarzalną szansę na nawiązanie pierwszych kontaktów biznesowych i pozyskanie poważnych zawodowych zleceń.

Konkurs składa się z dwóch etapów i zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:
Wrażenie, Funkcjonalność i forma oraz Szata graficzna.

W pierwszym etapie projekty zgłaszane do konkursu należy przesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez profesjonalne Jury, w skład którego wejdą eksperci branży opakowaniowej oraz graficznej. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 20 maja 2023 roku.
Do drugiego etapu trafi 12 najlepszych zgłoszeń. Ich autorzy znajdą się w finale, który odbędzie się w dniach 20-21 września 2023 roku w EXPO Kraków podczas 15. Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations w specjalnie stworzonej strefie wystawienniczej.
Uczestnicy konkursu podczas 2-minutowych prezentacji będą mieli szansę zaprezentować prototypy swoich prac, opowiedzieć o nich Jury i odpowiedzieć na pytania ekspertów. Jury na podstawie ocen projektów oraz prezentacji uczestników wyłoni laureatów w ramach każdej z trzech kategorii.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie:

https://packaginginnovations.pl/strefa-studenta