Program szkoleniowy Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Zapraszamy do udziału w programie szkoleniowym dotyczącym zarządzania usługami ekosystemów dolin rzecznych oraz prowadzenia skutecznych działań edukacyjnych na rzecz ich ochrony. Udział w programie jest bezpłatny a zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 marca 2023 r.

Szkolenie może być ciekawe dla studentów wielu kierunków, jak:

  • planowanie przestrzenne, 
  • gospodarka przestrzenna,  
  • urbanistyka, 
  • geografia, a w szczególności hydrologia, 
  • biologia, 
  • architektura krajobrazu, 
  • inżynieria środowiska, 
  • inżynieria rzeczna, ochrona środowiska, 
  • hydroinżynieria.

Uczestnicząc w programie studenci zdobywają doświadczenie od profesjonalistów i ekspertów od lat zajmujących się tematyką zarządzania dolinami rzecznymi w miastach.   

Pierwszy etapem programu jest kurs e-learningowy. Warunkiem uczestniczenia w drugim etapie, czyli w jednym z trzech warsztatów stacjonarnych w Krakowie, Wrocławiu lub w Warszawie, jest ukończenie kursu e-learningowego. Za udział w każdym z etapów wystawiamy certyfikat ukończenia.