W imieniu organizatorów i partnerów projektu edukacyjnego e-Health Hackathon serdecznie zapraszamy studentów do udziału w II edycji maratonu programistycznego. Wydarzenie odbędzie się 7-8.10.2023 r. w Warszawie. Do maratonu może przystąpić 10 zespołów. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do wyczerpania miejsc i jest dostępna poprzez: FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Udział w wydarzeniu to szansa na realizację własnego innowacyjnego pomysłu informatycznego przy wsparciu doświadczonych ekspertów w obszarze IT i wieloletnich praktyków w zdrowiu, networking ze światowymi liderami branży life-science i wiodącymi innowatorami zdrowia w Polsce.  Studenci będą mogli zdobyć unikalne doświadczenie i rozwinąć swoje umiejętności w obszarze o rosnącym potencjale na rynku pracy. Dla trzech najlepszych zespołów organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne o łącznej wartości 45 000 zł. Ponadto, zdobywcy pierwszego miejsca będą mieli możliwość zaprezentowania wypracowanego rozwiązania przed Radą WHIH oraz Grupą ds. Interesu Publicznego WHIH, w skład której wchodzą przedstawicieli administracji publicznej.

e-Health Hackathon powstał jako platforma wymiany pomysłów z obszaru zdrowia i szeroko pojętego IT. Celem tegorocznej odsłony jest wypracowanie praktycznego rozwiązania informatycznego, które wesprze pacjentów, lekarzy i system ochrony zdrowia w obszarze hematoonkologii, w tym szczególnie przewlekłej białaczki limfocytowej i szpiczaka plazmocytowego. Projekt realizowany jest pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) działającego w ramach Agencji Badań Medycznych przez firmy Janssen Polska, Roche Polska oraz Takeda Pharma we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Partnerem wydarzenia jest Public Policy, patronami: Centrum e-Zdrowia, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów oraz Stowarzyszenie Hematologii Nowej Generacji. Patronat medialny objęły redakcje: CowZdrowiu.pl oraz RynekZdrowia.pl. Patronat honorowy nad wydarzeniem: Minister Zdrowia oraz Agencja Badań Medycznych.

Pierwsza edycja poświęcona kardiologii wyłoniła 3 zwycięskie zespoły, których członkowie reprezentowali poszczególne uczelnie: Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni [III miejsce], Politechnikę Poznańską [II miejsce], Politechnikę Warszawską [I miejsce] oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu [wyróżnienie Ministerstwa Zdrowia]. Członkowie zespołu przy wsparciu Warsaw Health Innnovation Hub pozyskują nowe relacje biznesowe w zdrowiu, innowacjach i IT prowadzące do rozwoju projektu i przybliżające do jego wdrożenia.