USŁUGA OPIS Cena + VAT
Oferta pracy tygodnia

Ogłoszenie zostanie wyróżnione jako oferta pracy tygodnia na stronie głównej Biura Karier.  Oferta będzie widoczna wraz z logotypem i krótkim opisem Państwa Firmy.

50,00 PLN
Zamieszczenie plakatów Firmy

Zamieszczenie plakatów Firmy - z informacją o prowadzonej rekrutacji - 1 szt. plakatu na jednym obiekcie PK na okres 1 m-ca (plakaty formatu od A4 do A1). Usługa płatna: 40 [zł] + VAT (plakaty powyżej formatu A0 i większe stosuje się współczynnik 1,5).

40,00 PLN
Oferta pracy miesiąca

Ogłoszenie zostanie wyróżnione na stronie głównej Biura Karier jako oferta pracy miesiąca.  Oferta będzie widoczna wraz z logotypem i krótkim opisem Państwa Firmy.

150,00 PLN
Zamów usługę