Jednym z zadań Biura Karier i Promocji Edukacji jest wsparcie studentów i absolwentów Politechniki Koszalińskiej w przygotowaniu ich do wejścia i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.

Doświadczony specjalista z zakresu poradnictwa rozwoju kariery, którzy wesprze Cię w poznaniu Twojego potencjału oraz zaplanowaniu kariery zawodowej. W ramach działalności zapewniamy nieodpłatnie naszym studentom i absolwentom:

1. Doradztwo zawodowe w tym:

  • indywidualne rozmowy doradcze,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • określanie potencjału zawodowego na bazie testów,
  • szkolenia aktywizujące

2. Poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej w celu nabycia kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia aktywności na rynku pracy.

3. Warsztaty kształtujące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości w celu nabycia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców.

4. Coaching kariery – pomoc w określeniu drogi edukacyjnej lub zawodowej, analiza potencjału i określenia obszaru zainteresowań i wartości.

5. Oferty pracy, stażu i praktyk – szukasz ofert zatrudnienia - przeglądaj na bieżąco Naszą stronę internetową www.kariera.koszalin.pl

6. Pakiet rozwoju zawodowego – jeśli chcesz poznać sztukę zarządzania własną karierą zawodową, zgłoś się do nas.

7. Spotkania z praktykami biznesu/ dni otwarte w firmach – poznaj realia pracy w danej branży oraz perspektywy rozwoju i zatrudnienia w danym segmencie rynku, dowiedz się czego oczekują pracodawcy od potencjalnych pracowników i co oferują w zamian.

8. Środkowopomorskie Targi Tracy – jeśli chcesz poznać potencjalnych pracodawców i zgromadzić cenne kontakty zawodowe, koniecznie weź udział w tym ważnym wydarzeniu.

Pracodawco jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatną publikacją ogłoszeń dotyczących pracy, staży lub praktyk oraz budowaniem zespołu zapraszamy do kontaktu.

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej powstało w lutym 2002 roku. Założycielem biura było Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej „Millennium”.

Od listopada 2015 roku biuro funkcjonuje jako Jednostka Ogólnouczelniana podległa Prorektorowi ds. Kształcenia.

Biuro Karier wpisane jest do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 13132 co daje możliwość skorzystania z usług pośrednictwa pracy także wszystkim osobom nie związanym z Uczelnią.

W styczniu 2021 r. Biuro Karier zostało połączne z Biurem Rekrutacji i Promocji i działa jako Biuro Karier i Promocji Edukacji podległe Prorektorowi ds. Kształcenia.