Konkurs „Firma na Start” to inicjatywa prezydenta Piotra Jedlińskiego, promująca aktywne postawy i rozwój przedsiębiorczości w Koszalinie. Jego ideą jest przede wszystkim zaszczepienie w młodych ludziach myślenia biznesowego, a także wybór najciekawszego pomysłu na własną działalność gospodarczą i zapewnienie odpowiednich instrumentów do przekształcenia go w firmę.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Koszalinie. Partnerami w Konkursie są lokalne firmy oraz instytucje otoczenia biznesu.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie, prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności. Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Termin zgłaszania udziału w Konkursie - od 28 kwietnia do 20 czerwca 2016 r.

Kto może wziąć udział w Konkursie ?

Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach:

Kategoria I: osoby fizyczne w wieku 18 - 35 lat - studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmę;

Kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych.

Jak wziąć udział w Konkursie - Krok po kroku!

 • Wypełnij i prześlij Formularz Zgłoszeniowy wraz z opisem pomysłu biznesowego i prześlij go w terminie do dnia 20 czerwca 2016 r. na adres Urząd Miejski w Koszalinie, ul . Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin z dopiskiem „Firma na Start 2016” oraz elektronicznie na adres e-mail biznesplan@um.koszalin.pl;
 • Weź udział w obowiązkowych - bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Konkursu;
 • Opracuj biznesplan do zgłoszonego pomysłu i dostarcz go do Organizatora w terminie do 31 października 2016 r. (w formie pisemnej i elektronicznej);
 • Zaprezentuj swój biznesplan na spotkaniu z Kapitułą Konkursową;
 • przyjdź na Galę Finałową, podczas której zaprezentowane zostaną oficjalne wyniki Konkursu!

Konkurs zrealizowany zostanie w trzech w 3 etapach:

 • Pierwszy etap Konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 28.04-30.06.2016 r. i obejmował będzie nabór oraz ocenę formalną formularzy zgłoszeniowych.
 • Drugi etap Konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 01.07.-31.10.2016 r. i obejmował będzie przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz złożenie przez Uczestników gotowych biznesplanów.
 • Etap trzeci Konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 01.11.-30.11.2016 r. i obejmował będzie ocenę formalną i merytoryczną zgłoszonych biznesplanów, prezentację biznesplanów przez Uczestników oraz wybór przez Kapitułę Konkursową najlepszego biznesplanu w każdej Kategorii.

W ramach Konkursu oferujemy uczestnikom:

 • profesjonalne szkolenia i spotkania z ekspertami,
 • usługi ułatwiające rozpoczęcie własnego biznesu,
 • atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Nagroda główna dla Zwycięzcy Kategorii I. 20.000 PLN brutto

Czekamy na wszystkich, którzy myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
w Koszalinie

kontakt: biznesplan@um.koszalin.pl, tel 94 348 88 77 /94 348 87 93