Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych Politechniki Koszalińskiej niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez Biuro Karier na rzecz studentów w szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

Dzięki projektowi, który realizowany będzie w okresie od 01.11.2017 do 01.11.2019, 410 studentów wszystkich Wydziałów/Instytutu Politechniki Koszalińskiej, studiujących w trybie stacjonarnym na dwóch ostatnich semestrach studiów I i II stopnia i przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, skorzysta z pomocy doradcy zawodowego w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.

Studenci w ramach projektu będą mogli skorzystać z badań diagnozujących kompetencje, które uwzględnią rózne parametry. Na podstawie wyników badań opracowane zostaną szczegółowe raporty, które wskazywać będą m.in. mocne i słabe strony oraz motywatory do działania charakterystyczne dla danej osoby.

Ponadto część osób, która znajdzie zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier Politechniki Koszalińskiej, będzie mogła skorzystać ze wsparcia w ramach coachingu zawodowego (15 osób) lub mentoringu w miejscu pracy (5 osób). Coaching zawodowy oraz mentoring pozwolą łatwiej zaadoptować się w nowym miejscu pracy.

 

Projekt przyczyni się do zwiększenia jakości i zakresu usług świadczonych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej związanych bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanym kierunku studiów na rzecz studentów wchodzących na rynek pracy w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, mentoringu, coachingu i kształcenia przedsiębiorczości, efektem czego będzie zwiększenie aktywności zawodowej studentów na rynku pracy i skrócenie maksymalnie okresu podjęcia zatrudnienia po zakończeniu studiów.

Efektem projektu będzie stworzenie mechanizmów powtarzalnego wsparcia dla kolejnych roczników studentów m.in. poprzez włączenie Biura Karier Politechniki Koszalińskiej w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności biura w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia.

Zakładanym rezultatem projektu będzie również kontynuowanie kształcenia (na studiach I, II i III stopnia) lub podjęcie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia zatrudnienia przez min. 30% absolwentów Politechniki Koszalińskiej.

 

Wartość projektu: 138 312,50
w tym dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego): 128 562,50 zł

 

Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu:

 

LIPIEC 2019

W lipcu 2019 doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

 

CZERWIEC 2019

W czerwcu 2019 doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 4 czerwca br. o godz. 8:00 w sali 209-1E przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

W dniu 6 czerwca br. o godz. 9:00 w sali 102B przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

 

MAJ 2019

W maju 2019 doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 16 maja br. o godz. 9:00  w sali 102B przy ul. Śniadeckich 2 odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

W dniu 29 maja br. o godz. 10:00 w sali 20A przy ul. Kwiatkowskiego 6E odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

 

KWIECIEŃ 2019

W kwietniu 2019 doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 1 kwietnia br. o godz. 9:00  w sali 209C przy ul. Śniadeckich 2 odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

W dniu 2 kwietnia br. o godz. 9:00  w sali 209E przy ul. Śniadeckich 2 odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

 

MARZEC 2019

W marcu 2019 doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 4 marca br. o godz. 10:00 w sali 208-4G przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

W dniu 11 stycznia br. o godz. 9:00  w sali 101F przy ul. Śniadeckich 2 odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

W dniu 13 marca br. o godz. 9:00  w sali 208-4G przy ul. Śniadeckich 2 odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

 

LUTY 2019

W lutym 2019 doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 26 lutego br. o godz. 9:00  w sali Biura Karier przy ul. Śniadeckich 2 odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

 

STYCZEŃ 2019

W styczniu 2019 doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 10 stycznia br. o godz. 10:00 w sali 412A przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

W dniu 15 stycznia br. o godz. 10:00 w sali 615A przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

W dniu 17 stycznia br. o godz. 9:00  w sali 412A przy ul. Kwiatkowskiego 6E odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

W dniu 24 stycznia br. o godz. 9:00  w sali 605A przy ul. Kwiatkowskiego 6E odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

 

GRUDZIEŃ 2018

W grudniu br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 4 grudnia br. o godz.9:00  w sali 20A przy ul. Kwiatkowskiego 6E odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

W dniu 10 grudnia br. o godz. 9:00 w sali 1G przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

W dniu 11 grudnia br. o godz. 9:00  w sali 20A przy ul. Kwiatkowskiego 6E odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

W dniu 18 grudnia br. o godz. 13:00 w sali 20A przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

 

LISTOPAD 2018

W listopadzie br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 15 listopada br. o godz. 8:30 w sali 103B przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

W dniu 22 listopada br. o godz. 8:30  w sali 109E przy ul. Sniadeckich 2 odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

W dniu 26 listopada br. o godz. 9:00  w sali 1G przy ul. Sniadeckich 2 odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

W dniu 28 listopada br. o godz. 8:30 w sali 203-1F przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

 

PAŹDZIERNIK 2018

W październiku br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

 

WRZESIEŃ 2018

We wrześniu br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

 

SIERPIEŃ 2018

W sierpniu br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do czwartku w godz. 9.00-14.00.

 

LIPIEC 2018

W dniu 5 lipca br. o godz. 10:00 w sali 110A przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

W dniu 10 lipca br.  o godz. 9:00 w siedzibie Biura Karier odbędą się wasztaty z zakresu przedsiębiorczości.

W lipcu br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do czwartku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

 

CZERWIEC 2018

W dniu 12 czerwca br. o godz. 10:00 w sali 304H przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

W czerwcu br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do czwartku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

 

MAJ 2018

W dniach 9 i 22 maja br. w sali 209 G (9maja) oraz 110 A (22 maja) o godz. 10:00 przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

W maju br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do czwartku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniach 10, 15, 16 i 30 maja br. o godz. 9:00 odbędą się wasztaty grupowe z zakresu przedsiębiorczości w następujących lokalizacjach:
10.05.18 - kampus Uczelni przy ul. Kwiatkowskiego 6E, sala 615A
15.05.18 - kampus Uczelni przy ul. Śniadeckich 2, s.01A
16.05.18 - kampus Uczelni przy ul. Kwiatkowskiego 6E, sala 7e
30.05.18 - kampus Uczelni przy ul. Śniadeckich.

 

KWIECIEŃ 2018

W kwietniu br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do czwartku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniach 10, 25, 26 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Biura Karier odbędą się wasztaty grupowe z zakresu przedsiębiorczości. W dniu 26 kwietnia warsztaty odbędą sie w sali 209G.

W dniu 16 kwietnia 2018 r o godz. 10:00 w sali 307-3H przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

 

MARZEC 2018

W marcu br. doradca zawody będzie pełnił dyżur od poniedzałku do czwartku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 9 marac 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Biura Karier odbędą się wasztaty grupowe z zakresu przedsiębiorczości.

W dniu 27.03.2018 r o godz. 10:00 w sali 110A przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

 

LUTY 2018

W dniach 1, 2, 8, 16 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Biura Karier rozpoczną się wasztaty grupowe z zakresu przedsiębiorczości.

Temat: Warsztat w zakresie rozwijania kompetencji przedsiębiorczych.

Miejsce szkolenia: Biuro Karier Politechniki koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, pok. 3B

Metodyka prowadzenia szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.

W lutym br. doradca zawodowy będzie pełnił dyżury od poniedzałku do czwartku w godz. 9.00-14.00.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).

W dniu 28.02.2018 r w sali 101B przy ul. Śniadeckich 2 odbędzie się grupowe poradnictwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

 

STYCZEŃ 2018

W styczniu br. doradca zawodowy będzie pełnił dyżury w następujących terminach:

22.01.2018 r. 8:00 - 10:00

23.01.2018 r. 9:00 - 14:00

24.01.2018 r. 9:00 - 14:00

25.01.2018 r. 9:00 - 14:00

29.01.2018 r. 9:00 - 14:00

30.01.2018 r. 9:00 - 14:00

31.01.2018 r. 9:00 - 14:00

Dyżur odbędzie się w siedzibie Biura Karier przy ul. Śniadekich 2 (p. 3B).


 

Kontakt:

Biuro Projektu
Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej
Ul. Śniadeckich 2 (pokój 3B)
75-453 Koszalin
tel. 94 348 66 76
e-mail: bk@kariera.koszalin.pl

Zespół projektu:

Katarzyna Kowalczyk
Koordynator projektu
tel. 94 348 66 76

Ewa Kolska
Doradca zawodowy
tel. 94 348 66 75
e-mail: ewa.kolska@tu.koszalin.pl

Anna Berezka
Specjalista ds. obsługi finansowej
tel. 94 34 78 660

Barbara Kościelnik
Specjalista
tel. 94 348 66 75