Artykuły

2017-08-29
Missing

Do 150.000 zł dofinansowania dla Twojej firmy na ekspansję na rynki zagraniczne!

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Quadrivium Firma Konsultingowa Anna Kalinowska zapraszają na spotkanie "Nowe rynki, nowe możliwości - Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw".

więcej


Copryright © 2016 Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej