W dziale Partnerzy zamieszczamy informacje nt. instytucji otoczenia biznesu, firm i organizacji które regularnie współpracują z Biurem Karier w zakresie organizacji bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów , aktywnie angażują się w realizowane projekty, a także w wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.