NOBiS to organizacja skupiająca firmy sektora BPO/SSC/ITO, które prowadzą swoją działalność  w Szczecinie i bliskiej okolicy. Do ich grona należą średnie i duże przedsiębiorstwa zarówno z kapitałem zagranicznym, jak i polskim. Łączą ich wspólne cele, które realizują w działaniach na rzecz regionu, mieszkańców Szczecina i sektora.

Wspierają promocję Miasta Szczecin i regionu zachodniopomorskiego jako dobrego miejsca do życia i pracy, a także jako ośrodka sprzyjającego rozwojowi firm z sektora Usług Nowoczesnych.

NOBiS współpracuje z sektorem edukacji na rzecz dostosowywania programów nauczania szkół i uczelni do obecnych wymogów rynkowych. Buduje świadomość potencjału sektora BPO/SSC/ITO jako pracodawcy wśród społeczności lokalnej, w szczególności wśród uczniów, studentów i osób już aktywnych zawodowo.