Fundacja Kronospan każdego roku funduje stypendium na jednej z najwyższych rangą uczelni, kształcących przedsiębiorców: Babson College w USA. W latach ubiegłych stypendystami zostali młodzi ludzie z Rumunii, Węgier, Białorusi, Turcji. W tym roku zwyciężył Polak: Daniel Gasperowicz z Zielonej Góry.

Stypendium Kronospan daje możliwość zdolnej młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej uzyskania licencjatu w Stanach Zjednoczonych. Przez cały okres nauki w Babson College, stypendysta Kronospan będzie się uczył, jak myśleć, jako przedsiębiorca i jak przełożyć te myśli na działania. Będzie też potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce podczas stażu
w zakładach Kronospan na całym świecie. Po czterech latach nauki otrzyma dyplom licencjata Business Administration.

Tegoroczny cykl aplikacyjny był wyjątkowy pod wieloma względami. Znacznie wzrosła liczba aplikacji, ale zmieniło się też podejście do procesu selekcji, który został przystosowany do nawiązania bardziej osobistego kontaktu z kandydatami. Działania rekrutacyjne rozpoczęły się od tzw. ,,road show’’- objazdu po wybranych krajach, gdzie studenci otrzymali zarówno wiele informacji na temat Babson College i sposobów nauczania, jak i możliwość porozmawiania
z przedstawicielami Fundacji Kronospan. Po serii spotkań wybrani kandydaci wzięli udział
w Micro Lab - spotkaniu warsztatowym z dziekan Babson College, Courtney Inden oraz z jej zastępczynią, Adrienne Ramsey. W trakcie zajęć potencjalni stypendyści brali udział w licznych ćwiczeniach, zachęcających do zabierania głosu i prezentowania siebie.