Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Quadrivium Firma Konsultingowa Anna Kalinowska zapraszają na spotkanie "Nowe rynki, nowe możliwości - Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

Podczas spotkania omówiony zostanie konkurs, który jest ciekawy ze względu na wysokie dofinansowanie (do 85% kosztów kwalifikujących), ale również ze względu iż dopuszcza finansowanie usług doradczych związanych z poszukiwaniem partnerów zagranicznych, budowanie strategii marketingowej lub strategii wejścia na rynek nowego produktu.

Spotkanie jest bezpłatne, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia:
www.nowemozliwosci.evenea.pl.