Izba Rzemieślnicza MiŚP w Szczecinie, realizuje dwa projekty dofinansowane z środków UE w ramach Działania: 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

1.„Kompleksowy Program Walidacji i Certyfikacji efektów uczenia się prowadzący do zdobycia kwalifikacji ZAWODOWYCH CZELADNIKA I MISTRZA W 12 ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH”

2.„ Zostań Rzemieślnikiem  - nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe mistrza i czeladnika w 10 rynkowych zawodach kluczowych dla Regionalnych i Inteligentnych Specjalizacji Woj. Zach-Pom.”

W wymienionych projektach można bezpłatnie potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać świadectwo czeladnika lub dyplom mistrza w zawodach wymienionych na załączonym plakacie.

Osoby do kontaktu w sprawie projektów: Agnieszka Greś-Szypka, tel: 91/422 22 78 lub a.gres@irszczecin.pl  lub Dorota Miśkiewicz, tel: 661 063 290 d.miskiewicz@irszczecin.pl.