Szanowni Państwo !
W imieniu Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Szczecinie mam zaszczyt zaprosić na konferencję PRACA BEZ BARIER,
która odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. od godz. 9.30-17.30 (od godz. 9.00 rejestracja uczestników)
w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. E. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie.

Tematem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Grono prelegentów, obok przedstawicieli
PFRON, współtworzyć będą m.in. przedstawiciele pracodawców zatrudniających na co dzień osoby
z niepełnosprawnościami i eksperci z obszaru zarządzania i HR. Liczę, iż prezentowane dobre praktyki, oraz
instrumenty finansowe i programy PFRON, spotkają się z Państwa zainteresowaniem i pomogą zwiększyć
zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Państwa instytucji, a w efekcie ograniczyć skalę comiesięcznych
środków odprowadzanych na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mając na uwadze liczne pytania i wątpliwości, które wiązać się mogą z przepisami zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami jak i zasadami odprowadzania wpłat na PFRON, wydarzeniem towarzyszącym
konferencji będą stoiska konsultacyjne, gdzie będą Państwo mogli osobiście porozmawiać z pracownikami
PFRON i ZUS.