Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada wolne środki finansowe
na aktywizację osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy
na realizację niżej wymienionych form wsparcia:

  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk/a pracy,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych,
  • prace interwencyjne,
  • staże dla osób bezrobotnych,
  • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia,
  • bony szkoleniowe i szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych (z deklaracją pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego po ukończeniu szkolenia).

W związku z faktem, że środki te przeznaczone są na aktywizację osób w 2022 roku i muszą zostać przez PUP wydatkowane do końca bieżącego roku, osoby bezrobotne oraz przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia, zapraszamy do składania wniosków.

Zasady organizowania poszczególnych form wsparcia oraz wnioski o ich przyznanie dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój 202 (II piętro), tel. 094/345-57-26.
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniach mogą uzyskać informacje w pokoju 407 i 408 (IV piętro) oraz pod nr tel. 094/345-57-54 lub 094/345-57-55.