Finansowanie wizjonerskich technologii w Horyzoncie Europa

Zdalny dyżur ekspercki dla przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli jednostek badawczych zainteresowanych pozyskaniem finansowania na tworzenie i rozwój przełomowych rozwiązań technologicznych.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in.

  • jakie są zasady finansowania w ramach działania EIC Pathfinder;
  • jaka jest ścieżka aplikowania o grant;
  • jak przebiega i na czym polega proces oceny złożonych wniosków.

Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-minutowych konsultacji on-line z ekspertką Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia działającego w RCIiTT ZUT.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wydarzenia na profilu FB: https://www.facebook.com/events/1223540074870635/?acontext=%7B"event_action_history"%3A[%7B"extra_data"%3A""%2C"mechanism"%3A"left_rail"%2C"surface"%3A"bookmark"%7D%2C%7B"extra_data"%3A""%2C"mechanism"%3A"surface"%2C"surface"%3A"create_dialog"%7D]%2C"ref_notif_type"%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog