W imieniu Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier reprezentującej większość uczelni w regionie, będącej partnerem wydarzenia zapraszamy wszystkich pracodawców do udziału w Targach Peryskop, które odbędą się w dniach 3 – 4 marca 2016 roku.

Będzie to doskonała okazja do pozyskania praktykantów/stażystów/pracowników spośród studentów i absolwentów naszej uczelni. Podczas Targów stworzymy Państwu również możliwość do przeprowadzenia wstępnych rozmów rekrutacyjnych w odrębnych pomieszczeniach zapewniających swobodę i poufność.

Celem Targów Peryskop jest budowanie trwałych więzi między przedsiębiorcami-pracodawcami i zachodniopomorskimi uczelniami, ponieważ to od tych relacji zależeć będzie najbliższa przyszłość gospodarki regionu. Zbudują ją kreatywni, innowacyjni przedsiębiorcy, którzy wykorzystają dostępne wsparcie: instrumenty finansowe, kadrę naukową, zaplecze uczelni, a także pomysłowość, która drzemie w młodym pokoleniu. Największym problemem przedsiębiorców stają się kadry, stąd misją Targów Peryskop jest nie tylko wsparcie i prezentacja oferty przedsiębiorstw kreatywnych i innowacyjnych, integracja biznesu ze światem nauki, ale także aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów naszych uczelni.

„Peryskop pozwala wyjrzeć nieco ponad powierzchnię i dostrzec na horyzoncie niedaleki cel”
 
Wystawcy:

  • Przedsiębiorstwa i instytucje poszukujące pracowników, stażystów i praktykantów,
  • Przedsiębiorstwa innowacyjne i kreatywne, poszukujące klientów biznesowych,
  • Akademickie Biura Karier poszukujące pracodawców do współpracy,
  • Instytucje wspierające finansowanie działalności przedsiębiorstwa.

Goście:

  • Studenci i absolwenci wszystkich uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim,
  • Kadra naukowa wszystkich uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim,
  • Właściciele, menadżerowie i zarządzający biznesem, poszukujący kreatywnych rozwiązań, innowacyjnych projektów oraz finansowania dla nich,
  • Dyrektorzy i kierownicy instytucji publicznych,
  • Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu,
  • Przedstawiciele samorządów terytorialnych.

 

Liczba Wystawców: >60
Miejsce Targów: Service Inter-Lab (WZIEU US, ul. Cukrowa 12)
Ilość Zwiedzających: >3000 (wstęp wolny)

Oferta obowiązuje do 17 lutego 2016
Targom będą towarzyszyły tematyczne prezentacje, warsztaty, seminaria w sali konferencyjnej.
Zapewniamy kampanię reklamową i patronat medialny.
Zapraszamy Państwa do wzięcia czynnego udziału w tym unikalnym i prestiżowym wydarzeniu.
Prosimy o pilną decyzję – ilość miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy >>>
Regulamin udziału >>>