Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego są organizatorami konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka” . Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem Konkursu jest wspieranie utalentowanych osób, które wybrały turystykę jako ścieżkę swojej edukacji i kariery zawodowej, a także promowanie prac badawczych o wysokim potencjale wdrożeniowym z zakresu turystyki. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i wyróżnienia. Udział w konkursie to także możliwość prezentacji dorobku naukowego i dydaktycznego kadry naukowej uczelni.

W Konkursie mogą brać udział absolwenci studiów magisterskich, których praca magisterska:

  • dotyczy turystyki krajowej lub zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski,
  • została obroniona i uzyskała stopień bardzo dobry,
  • została obroniona nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku.

Pracę magisterską może zgłosić jej autor.

Na zgłoszenia prac magisterskich czekamy do 30 października br. pod adresem mailowym konkurs.tpt@pot.gov.pl . Udział  konkursie jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem

Pobierz kartę zgłoszeniową oraz regulamin