Projekt o nazwie „Jak pracować, to tylko w Nsure” jest organizowany po raz drugi przez firmę Nsure. Celem projektu jest zwiększenie świadomości studentów Politechniki Koszalińskiej na temat możliwości podjęcia ciekawej pracy w firmie Nsure w Koszalinie.

Firma Nsure realizuje projekt przy współudziale Studenckiego Klubu Przedsiębiorczości PK oraz Studenckiego Koła Informatyki Grupa .NET PK, które są jego koordynatorami na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

W ramach projektu organizowane są dni otwarte w firmie, a także dwa wykłady:

* 16.05.2023 o godzinie 12:00 w Auli WNE wykład pt. „Wyzwania w zarządzaniu firmą technologiczną” – prowadzący: Adrian Rossa.

* 25.05.2023 o godzinie 11:00 w Sali 102B WEII wykład pt. „Potencjał Big Data Science w biznesie” – prowadzący:  pracownik z działu Data Science firmy Nsure.

W ramach dni otwartych studenci mają możliwość poznania firmy „od środka” oraz możliwości zatrudnienia i rozwoju. Wykłady mają z kolei przybliżyć studentom w sposób bardziej rozszerzony, lecz przystępny, obszary działalności firmy. W czasie wykładów będzie organizowany konkurs z nagrodami.