Webinar „Ty i Twój kapitał! Pokaż go w CV” poprowadzą doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Podczas spotkania online na platformie ZOOM, które rozpocznie się 19 kwietnia 2023 o godz. 10:00, poruszone zostaną tematy związane z budowaniem kapitału zasobów do CV.

Osoby uczestniczące w webinarze:

·         Dostaną wiedzę co to jest kapitał i co można z nimi zrobić

·         Dowiedzą się, jak odkryć swoje indywidualne talenty i przekształcić je w silne strony

·         Dostaną wiedzę jak skutecznie zaprezentować się w CV

Zapisy poprzez formularz Google:
https://forms.gle/i4p3TtUnjnfb69zq9

Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/1cAPRvu2y