Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił III edycję konkursu „Innowacje w drogownictwie”. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, których prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) zostały obronione w okresie od 14 września 2022 r. do 15 września 2023 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały obronione w następujących kategoriach:

1. Materiały i technologie drogowe.

2. Inżynieria ruchu drogowego.

3. Drogowe obiekty inżynierskie.   

Zgłoszenia wraz z dwustronicowym streszczeniem pracy dyplomowej należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, lub na adres email: konkurs@gddkia.gov.pl, w terminie do 22 września 2023 roku.

Nagroda w konkursie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przyznawana jest w każdej z trzech kategorii tematycznych w wysokości:

  1. I miejsce - 5 000 zł
  2. II miejsce - 3 000 zł   
  3. III miejsce - 2 000 zł

Więcej informacji o konkursie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/innowacje-w-drogownictwie---iii-edycja-konkursu

Poniżej regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.