Misją Konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych profesjonalistów, studentów i pracowników
naukowych do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Ideą jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.


Konkurs wykreował za pośrednictwem Internetu międzynarodową dyskusję nad zrównoważoną
przyszłością sektora finansów wzmocnioną świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz jego
integralności. Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku
Banków Polskich. Międzynarodowa edycja Konkursu organizowana jest przez Obserwatorum Finansowe
w Genewie, jednym z partnerów Konkursu jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Konkurs Etyka w Finansach daje młodym pracownikom, studentom i naukowcom szansę aby podzielili się
z nami pasją do wykonywanej pracy, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem
podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian
mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów, do
35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (max 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania. Esej powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl. W odpowiedzi otrzymasz zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy. Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2017 roku. Końcowy termin nadsyłania esejów: 14 kwietnia 2017 roku. Jury, składające się z ekspertów w dziedzinie finansów i etyki, wybierze zwycięzców. Pula nagród wynosi 30 tys. zł. Nagrody przekazywane są w formie finansowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2017 r.

Kontakt:
Biuro Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Tel. 720 895 222; Fax. 22 48 68 403

Więcej informacji:
www.zbp.pl
www.ethicsinfinance.org