CKU, największa, bezpłatna, publiczna  szkoła dla dorosłych w Koszalinie specjalizująca się w kształceniu zawodowym  ZAPRASZA STUDENTÓW, ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ, PRACOWNIKÓW UCZELNI oraz wszystkich, którzy chcą dokształcać się zawodowo, realizować pasje i zainteresowania na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ):

 • fotograf
 • fototechnik
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • monter maszyn i urządzeń sanitarnych
 • operator obrabiarek skrawających
 • opiekun medyczny NOWOŚĆ
 • opiekunka środowiskowa NOWOŚĆ
 • technik administracji
 • technik architektury krajobrazu
 • technik bhp
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik obsługi turystycznej
 • technik organizacji reklamy
 • technik rachunkowości
 • technik spedytor
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik usług kosmetycznych NOWOŚĆ
 • sprzedawca
 • ślusarz

WIĘCEJ NA:
ckukoszalin.edu.pl / Kierunki kształcenia

KKZ to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, zdobywaniem nowych kwalifikacji i uprawnień, poszukiwanych na rynku pracy, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania praktycznych umiejętności.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej i  stacjonarnej, zgodnie z preferencjami uczestników.

Słuchacze KKZ uczą się przedmiotów zawodowych, w ramach których zdobywają praktyczne umiejętności, niezbędne przy wykonywaniu zadań na stanowisku  pracy. Kształcenie trwa od 1 roku do 2 lat, w zależności od kierunku i kończy się bezpłatnym, państwowym egzaminem, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

REKRUTACJA
Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzony jest w sposób ciągły, przez cały rok. Kurs rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia się minimalnej, wymaganej liczby kandydatów.

Więcej informacji: ckukoszalin.edu.pl  Rekrutacja / Dokumenty i wnioski

KONTAKT:

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
75-452 Koszalin, ul. Jana Pawła II 17
tel. +48 94 345 18 22
tel. +48 94 345 30 60
fax +48 94 341 57 86
e-mail: cku@ckukoszalin.edu.pl