Z przyjemnością informujemy, iż wniosek Biura Karier Politechniki Koszalińskiej „Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy” złożony w konkursie nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 został oceniony pozytywnie. Budżet projektu wynosi 138 312,50 zł. Termin realizacji projektu 01.11.2017 - 01.11.2019.

Projekt obejmie 410 studentów wszystkich Wydziałów/Instytutu PK, studiujących w trybie dziennym, rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy.

Studenci w ramach projektu będą mogli skorzystać z badań diagnozujących kompetencje, które uwzględnią rózne parametry. Na podstawie wyników badań opracowane zostaną szczegółowe raporty, które wskazywać będą m.in. mocne i słabe strony oraz motywatory do działania charakterystyczne dla danej osoby.

Ponadto część osób, która znajdzie zatrudnienie za pośrednictwem BK PK, będzie mogła skorzystać ze wspracia wramach coachingu zawodowego (15 osób) lub mentoringu w miejscu pracy (5 osób). Coaching zawodowy oraz mentoring pozwolą łatwiej zaadoptować się w nowym miejscu pracy.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.kariera.koszalin.pl oraz fan page’a na facebooku, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczali informacje o podejmowanych przedsięwzięciach.