Dla zwiększenia potencjału Biura Karier Politechniki Koszalińskiej w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających studentów w rozpoczynaniu aktywności zawodowej na rynku pracy zostało utworzone stanowisko doradcy zawodowego.

Doradca będzie świadczył usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego, poradnictwa w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz prowadził warsztaty kształtujące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości .

Proces rekrutacyjny na stanowisko doradca zawodowy w projekcie "Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej an rynku pracy" został zakończony.

Na podstawie przeprowadzonego procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko z dniem 6 listopada 2017 r. zatrudniona została Pani Beata Woźniak.

Studentów ostatnich lat studiów rozpoczynających aktywność zawodową zapraszamy do udziału w projekcie.