W dniu 30.01.2018 r. w sali senatu Politechniki Koszalińskiej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręcznie nagród laureatom II edycji konkursu "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie".

Organizatorem konkursu było  Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej we współpracy z Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz firmą GlobalLogic Poland. Gospodarzem spotkania była Pani Prorektor ds. Kształcenia prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka.

Laureaci konkursu w kategorii student:

- I miejsce – JAKUB ŚLEPECKI (Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki - Informatyka)
- II miejsce – SEBASTIAN TOBOLSKI (Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki – Informatyka)
- III miejsce – KAROL OSTROWSKI (Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki – Informatyka)

Laureaci w kategorii uczeń:

- I miejsce  – KONRAD BRZÓZKA (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie)
- II miejsce  – PIOTR LIBUCHA (II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie)

-III miejsce  – MATEUSZ SZEWCZAK (Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie)

Kapituła konkursu postanowiła przyznać dodatkową nagrodę specjalną za zajecie I miejsca wśród kobiet – ANETA KAMIŃSKA (Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki - Informatyka).

W konkursie brało udział 21 studentów oraz 15 uczniów koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych.

Gośćmi spotkania byli między innymi:
- Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina – Pan PRZEMYSŁAW kRZYŻANOWSKI
- Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego – Pan KRZYSZTOF STOBIECKI
- Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta – Pani JOANNA RYDZEWSKA
- Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie – Pan RAFAŁ JANUS
- Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie - Pan WIKTOR KAMIENIARZ
- Dyrektor oddziału GlobalLogic S.A. – Pan PIOTR BARTKIEWICZ
- Dziekan WEiI – Pan prof. nadzw. dr hab. GRZEGORZ BOCEWICZ
- Prodziekan WEiI - Pan dr inż. Robert Berezowski
- Pan dr inż. Walery Susłow