Już 26 lutego 2018 r. rusza drugi etap rekrutacji do projektu "Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy"

Projekt skierowany jest do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia wszystkich kierunków studiów.

W ramach projektu studenci będą mogli skorzystać z następującego wsparcia:

  •     Indywidualnego poradnictwa zawodowego
  •     Warsztatów kształtujących kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
  •     Poradnictwa w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej
  •     Coachingu zawodowego oraz mentoring w miejscu pracy

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do Biura Karier Politechniki Koszalińskiej ul. Śniadeckich 2 (pokój 3B - parter).

Formularz rekrutacyjny - pobierz