Do 30 kwietnia 2022 r. można zgłaszać prace w międzynarodowym konkursie Förderpreis Beton Award, organizowanym przez CEMEX.

Celem konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na rozwój technologii betonu. Jubileuszowa 20. edycja  to jednocześnie druga odsłona  konkursu, w której brać udział mogą nie tylko pracownicy naukowi i przedstawiciele branży budowlanej  z Niemiec, ale  również po raz drugi z Polski i Czech.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10.000 EUR.

Förderpreis Beton Central Europe jest prestiżową nagrodą przyznawaną  w Niemczech od 1982 r. przez CEMEX.  Poprzez nagrodę CEMEX promuje rozwój produkcji, przetwarzania i zastosowania betonu oraz konstrukcji betonowych. Po raz drugi do projektu będą mogli zgłaszać się również naukowcy i badacze z Polski i Czech.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno eksperci zatrudnieni w firmach budowlanych - jak i naukowcy reprezentujący instytuty lub uczelnie. Projekty konkursowe powinny dotyczyć rozwiązań, dzięki którym materiały budowlane mogą uzyskać lepsze właściwości w zakresie jakości, efektywności kosztowej lub wpływu na środowisko, technologii betonu i konstrukcji betonowych.

Prace kandydatów ocenione zostaną przez niezależne międzynarodowe jury składające się z naukowców specjalizujących się w technologii materiałów budowlanych.

Laureata tegorocznej edycji poznamy w czerwcu 2022 r.

„Branża budowlana mierzy się z wieloma wyzwaniami, dlatego tak ważne staje się poszukiwanie i popularyzowanie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań na skalę międzynarodową. Podczas ostatniej edycji konkursu, udowodniliśmy, że stworzyliśmy doskonałą przestrzeń  do wzmocnienia współpracy pomiędzy naukowcami i ekspertami z branży materiałów budowlanych już nie tylko w Niemczech, lecz także w Europie Środkowej. Jestem przekonany, że w kolejnych latach, poziom prac konkursowych będzie jeszcze wyższy niż dotychczas, z korzyścią dla branży budowlanej oraz naszych klientów i partnerów. Dzięki innowacyjności, nasza branża będzie dobrze przygotowana do spełnienia wszystkich obecnych i przyszłych wymogów, aby pomóc społeczeństwom w zrównoważonej transformacji” powiedział Ruediger Kuhn, Wice Prezes Pionu Materiały w Europie Środkowej w CEMEX.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu mogą być zgłaszane prace naukowe (magisterskie lub doktorskie), które mają najwyżej dwa lata i zostały opublikowane w czasopismach naukowych.

Materiały konkursowe należy przesłać w języku lokalnym (polskim, czeskim, niemieckim) lub angielskim. Każdy uczestnik powinien dostarczyć organizatorom swój życiorys, zgłaszaną pracę naukową, abstrakt (10 do 20 stron w formacie A4) oraz pisemną prezentację potencjalnych zastosowań przedstawionego w pracy pomysłu. Jury oceni, czy i w jakim stopniu opisana koncepcja realizacji odzwierciedla profil produktów i usług CEMEX.

Z udziału w konkursie wyłączone są prace lub artykuły naukowe, których współautorami są profesorowie politechnik, uniwersytetów lub państwowych wyższych szkół zawodowych.

Wyniki konkursu i nagrody

Laureata konkursu poznamy w czerwcu 2022 roku. Zwycięzca będzie mógł zaprezentować swoją pracę i koncepcję wdrożenia podczas organizowanych przez CEMEX wydarzeń naukowych i technicznych.

Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 EUR. W wyjątkowych przypadkach, organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia nagrody pomiędzy dwóch zwycięzców.

Jury konkursowe

Jury przewodniczyć będzie dr inż. Rolf Breitenbücher, prof. uczelni Ruhr-Universität w Bochum w Niemczech. Członkami jury są również: prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska | doc. inż. Karel Dvořák, Uniwersytet Techniczny w Brnie, Czechy | prof. h.c. dr inż. Christoph Gehlen, prof. uczelni Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Niemcy | prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie, Polska | prof. dr inż. Horst Michael Ludwig, Uniwersytet Bauhaus w Weimarze, Niemcy | dr inż. Viktor Mechtcherine, prof. uczelni Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Niemcy | prof. dr inż. Michael Raupach, RWTH Uniwersytet w Aachen, Niemcy.

Informacje na temat CEMEX

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.
Więcej informacji na www.cemex.pl

Förderpreis Beton Award Central Europe: CEMEX ogłasza rozpoczęcie 20. edycji prestiżowego konkursu

 

Do 30 kwietnia 2022 r. można zgłaszać prace w międzynarodowym konkursie Förderpreis Beton Award, organizowanym przez CEMEX.

Celem konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na rozwój technologii betonu. Jubileuszowa 20. edycja  to jednocześnie druga odsłona  konkursu, w której brać udział mogą nie tylko pracownicy naukowi i przedstawiciele branży budowlanej  z Niemiec, ale  również po raz drugi z Polski i Czech.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10.000 EUR.

Förderpreis Beton Central Europe jest prestiżową nagrodą przyznawaną  w Niemczech od 1982 r. przez CEMEX.  Poprzez nagrodę CEMEX promuje rozwój produkcji, przetwarzania i zastosowania betonu oraz konstrukcji betonowych. Po raz drugi do projektu będą mogli zgłaszać się również naukowcy i badacze z Polski i Czech.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno eksperci zatrudnieni w firmach budowlanych - jak i naukowcy reprezentujący instytuty lub uczelnie. Projekty konkursowe powinny dotyczyć rozwiązań, dzięki którym materiały budowlane mogą uzyskać lepsze właściwości w zakresie jakości, efektywności kosztowej lub wpływu na środowisko, technologii betonu i konstrukcji betonowych.

Prace kandydatów ocenione zostaną przez niezależne międzynarodowe jury składające się z naukowców specjalizujących się w technologii materiałów budowlanych.

Laureata tegorocznej edycji poznamy w czerwcu 2022 r.

„Branża budowlana mierzy się z wieloma wyzwaniami, dlatego tak ważne staje się poszukiwanie i popularyzowanie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań na skalę międzynarodową. Podczas ostatniej edycji konkursu, udowodniliśmy, że stworzyliśmy doskonałą przestrzeń  do wzmocnienia współpracy pomiędzy naukowcami i ekspertami z branży materiałów budowlanych już nie tylko w Niemczech, lecz także w Europie Środkowej. Jestem przekonany, że w kolejnych latach, poziom prac konkursowych będzie jeszcze wyższy niż dotychczas, z korzyścią dla branży budowlanej oraz naszych klientów i partnerów. Dzięki innowacyjności, nasza branża będzie dobrze przygotowana do spełnienia wszystkich obecnych i przyszłych wymogów, aby pomóc społeczeństwom w zrównoważonej transformacji” powiedział Ruediger Kuhn, Wice Prezes Pionu Materiały w Europie Środkowej w CEMEX.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu mogą być zgłaszane prace naukowe (magisterskie lub doktorskie), które mają najwyżej dwa lata i zostały opublikowane w czasopismach naukowych.

Materiały konkursowe należy przesłać w języku lokalnym (polskim, czeskim, niemieckim) lub angielskim. Każdy uczestnik powinien dostarczyć organizatorom swój życiorys, zgłaszaną pracę naukową, abstrakt (10 do 20 stron w formacie A4) oraz pisemną prezentację potencjalnych zastosowań przedstawionego w pracy pomysłu. Jury oceni, czy i w jakim stopniu opisana koncepcja realizacji odzwierciedla profil produktów i usług CEMEX.

Z udziału w konkursie wyłączone są prace lub artykuły naukowe, których współautorami są profesorowie politechnik, uniwersytetów lub państwowych wyższych szkół zawodowych.

Wyniki konkursu i nagrody

Laureata konkursu poznamy w czerwcu 2022 roku. Zwycięzca będzie mógł zaprezentować swoją pracę i koncepcję wdrożenia podczas organizowanych przez CEMEX wydarzeń naukowych i technicznych.

Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 EUR. W wyjątkowych przypadkach, organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia nagrody pomiędzy dwóch zwycięzców.

Jury konkursowe

Jury przewodniczyć będzie dr inż. Rolf Breitenbücher, prof. uczelni Ruhr-Universität w Bochum w Niemczech. Członkami jury są również: prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska | doc. inż. Karel Dvořák, Uniwersytet Techniczny w Brnie, Czechy | prof. h.c. dr inż. Christoph Gehlen, prof. uczelni Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Niemcy | prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie, Polska | prof. dr inż. Horst Michael Ludwig, Uniwersytet Bauhaus w Weimarze, Niemcy | dr inż. Viktor Mechtcherine, prof. uczelni Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Niemcy | prof. dr inż. Michael Raupach, RWTH Uniwersytet w Aachen, Niemcy.

Informacje na temat CEMEX

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.
Więcej informacji na www.cemex.pl