E-Health Hackathon - maraton programistyczny  realizowane jest w ramach Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) działającego w ramach Agencji Badań Medycznych przez konsorcjum składające się z firm Roche Polska oraz Janssen Polska we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Partnerami i patronami wydarzenia są: Public Policy, Agencja Badań Medycznych, Centrum e-Zdrowia, Klub 30 PTK. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia.

E-Health Hackhaton odbędzie się 8-9 października 2022 r. kierowany jest do studentów kierunków: informatyka, bioinformatyka i biotechnologia. E-Health Hackathon to maraton programistyczny będący platformą wymiany wiedzy i pomysłów w różnych obszarach (pomiędzy ochroną zdrowia a szeroko pojętym IT). Projekt powstał jako odpowiedź na możliwości płynące z cyfryzacji oraz wyzwania związane ze zdrowiem. Jego celem jest wypracowanie rozwiązania informatycznego, które wesprze pacjentów, lekarzy i szeroko rozumiany system ochrony  zdrowia w pilnie wymagającym poprawy obszarze zdrowia, jakim jest kardiologia.
Udział w wydarzeniu daje możliwość realizacji własnego innowacyjnego pomysłu informatycznego we współpracy z ekspertami w dziedzinie IT oraz zdrowia. Stwarza także możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju w kierunku o rosnącym potencjale na rynku pracy. Dla trzech najlepszych projektów przygotowanych w postaci działającego interaktywnego prototypu organizatorzy
i partnerzy wydarzenia przewidzieli nagrody. Nagrodą główną jest 20 000 oraz możliwość prezentacji wypracowanego rozwiązania przed Radą WHIH oraz Grupą ds. Interesu Publicznego Warsaw Health Innovation Hub, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej.