W dniu 08.01.2018 r. odbyło się spotkanie studentów Politechniki Koszalińskiej kierunku Architektura Wnętrz z Doradcą Zawodowym Biura Karier P. mgr Beatą Woźniak. Spotkanie miało na celu promocję projektu realizowanego przez Biuro Karier pt. "Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy", a także zachęcenie studentów do udziału w/w projekcie. Dzięki uczestnictwie w przedsięwzięciu studenci będą mogli skorzystać z następującego wsparcia:

  • Indywidualnego poradnictwa zawodowego
  • Warsztatów kształtujących kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
  • Poradnictwa w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej
  • Coachingu zawodowego oraz mentoring w miejscu pracy

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób z czego 13 zadeklarowało chęć skorzystania ze wsparcia (wypełnili formularze rekrutacyjne). Od lutego br. planowane jest rozpoczęcie powyższych działań dla zadeklarowanej grupy uczestników.