W dniu 13 marca br. ruszyła IV edycja Konkursu "Firma na Start".

Intencją tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o przedsiębiorczości.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie.
Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.


Strona Konkursu: http://www.koszalin.pl/firma