Zadanie 2 - Wspracie studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych PK w zakresie coachingu zawodowego i mentoringu w miejscu pracy

W ramach zadania zaplanowano realizację działań świadczonych na rzecz uczestników projektu, którzy znajdą zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier Politechniki Koszalińskiej. Uczestnicy projektu, którzy w wyniku zmotywowania i ukierunkowania przez doradcę zawodowego podejmą zatrudnienie, związane z kierunkiem studiów, mogą również skorzystać z pozostałych form wsparcia zaplanowanych w naszym projekcie, tj:

 • coaching zawodowy
 • mentoring w miejscu pracy

Coaching zawodowy:

 • spotkania prowadzone przez doradcę zawodowego
 •  wsparcie prowadzone w ciągu 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia
 • wymiar 10 h/student

Celem spotkań jest:

 1.   dobre przygotowanie i prowadzenie sobie z ważną zmianą w życiu, jaką jest podjęcie pracy,
 2.   lepsze zrozumienie swojej roli w organizacji,
 3.   lepsze zarządzanie sobą w czasie,
 4.   poprawienie relacji ze współpracownikami,
 5.   zwiększenie odporności na stres,
 6.   zwiększenie pewności siebie poprzez określenie swoich mocnych stron.

Mentoring w miejscu pracy:

 • mentoring prowadzi przedstawiciel pracodawcy, u którego Uczestnik projektu podejmie zatrudnienie,
 • wsparcie prowadzone w ciągu 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia,
 • wymiar 100h.

Celem mentoringu w miejscu pracy jest lepsze odnalezienie się studentów w nowej sytuacji zawodowej - będą mogli liczyć na wsparcie osób posiadających dłuższy staż pracy u danego pracodawcy, służących radą, rozwijających potencjał uczestników projektu.

Uczestnicy projektu, którzy chcieliby skorzystać z którejś z ww. form wsparcia proszeni są o zgłaszanie się do Biura Karier (e-mail: bk@kariera.koszalin.pl, 94 348 66 76).

Zapraszamy także do kontaktu pracodawców którzy są zainteresowani świadczeniem usługi mentoringu w miejscu pracy. Przewiduje się finansowanie wynagrodzenia mentora wyznaczonego przez pracodawcę w okresie 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu.