W dniu 17 października br. o godzinie 17:30 w Biurze Karier Politechniki Koszalińskiej przy ul Śniadeckich 2, pok 3B, odbędzie się szkolenie nt.: "Stres – przyczyny, konsekwencje i sposoby radzenia sobie z nim" w ramach ogólnopolskiej akcji Noc szkoleń.

Szkolenie poprowadzi mgr Ewa Kolska - doradca zawodowy. Zapisy na szkolenie pod adresem:

https://eventon.click/wydarzenia/stres-przyczyny-konsekwencje-i-sposoby-radzenia-sobie-z-nim/