W dniach 13-14 grudnia 2018 r w Kołobrzegu odbędzie się cykl szkoleń dla wykładowców i nauczycieli w zakresie kształcenia przedsiębiorczych postaw wśród uczniów i studentów.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników naukowo dydaktycznych zachodniopomorskich uczelni w obszarze nauczania przedsiębiorczości i kreatywności, ukierunkowanego na wzmocnienie wśród uczniów i studentów zdolności  do samozatrudnienia.

W szkoleniu mogą wziąć udział wykładowcy wszystkich kierunków studiów, którzy w ramach prowadzonych przez siebie zajęć pragną wzmacniać kompetencje przedsiębiorcze studentów i przygotowywać ich do praktycznego zastosowania nabywanej wiedzy i przekuwania wypracowywanych w procesie kształcenia pomysłów na przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wydział Współpracy Terytorialnej pokryje koszty uczestnictwa (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) przedstawicieli uczelni.

Zgłoszenia do  udziału  w  szkoleniu  należy  przesyłać  najpóźniej  do 5 grudnia br. mailem  na  adres mciesielska@wzp.pl lub faksem pod nr 91 44 67 171. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Pozostaje do dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji.