Inżynier - Lider Zespołu ( Tylko Studenci - Politechnika Koszalińska)

 

Bezpłatne, certyfikowane szkolenie z zakresu umiejętności miękkich pomocnych w tworzeniu różnego typu zespołów projektowych oraz rozwijaniu cech dobrego lidera.

Szkolenie Inżynier - Lider Zespołu ma na celu podniesienie kompetencji studentów w zakresie zarządzania zespołem. Szczególnie zwraca się uwagę na działania, które wpływają na jego efektywność. Należy do nich: odpowiedni dobór komunikacji, efektywne planowanie, podział ról w zespole, rozwiązywanie konfliktów, style zarządzania oraz ewaluacja działań. Szkolenie zwiera również elementy autodiagnozy poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów.
Korzyści płynące ze szkolenia:

  • Poznanie zasad, według których należy budować efektywny zespół;
  • Poprawa współpracy w zespole poprzez docenienie różnorodności;
  • Doskonalenie komunikacji.
  • Efektywne Zarządzanie zespołem
  • Budowanie zaufania w zespole;
  • Budowanie partnerstwa w zespole.
  • Diagnoza własnego potencjału przywódczego;
  • Zaplanowanie swojego rozwoju w zakresie przywództwa;
  • Wzrost efektywności przywództwa;
  • Wypracowanie własnego stylu przywództwa.

 

Więcej inormacji oraz zapisy : tutaj