Zapraszamy do udziału w konkursie „Młodzi Innowacyjni”, konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do najbliższej edycji konkursu, będzie to już XII edycja, przyjmowane są prace doktorskie, inżynierskie lub magisterskie napisane w języku polskim, niemieckim lub angielskim, obronione po 1 stycznia 2018 roku. Przesłane prace nie mogą naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Ocenie podlegać będą walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia  wyników prac dyplomowych w automatyce, robotyce lub pomiarach. Zakres tematyczny zgłaszanych do konkursu prac pozostaje od lat niezmienny i dotyczy następujących dziedzin:

  • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów,
  • robotyka,
  • metrologia i systemy pomiarowe,
  • czujniki i przetworniki pomiarowe,
  • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

Szczegóły konkursu pod adresem: https://piap.pl/2019/12/10/wystartowal-konkurs-mlodzi-innowacyjni-2020/

Zapraszamy do udziału !