Trwa IV edycja konkursu Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Celem konkursu jest inspirowanie środowiska akademickiego oraz firm do poszukiwania, wdrażania i promowania rozwiązań zgodnych z założeniami gospodarki cyrkularnej.
Konkurs ma trzy kategorie:
  • pierwsza z nich jest przeznaczona dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ,
  • druga jest skierowana do przedsiębiorstw, które już wdrożyły działania gospodarki obiegu zamkniętego,
  • trzecia jest dedykowana firmom, które promują idee GOZ wśród pracowników.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award Udział w konkursie jest bezpłatny, a termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 28 lutego br.

Do wygrania laptop oraz 10 000 zł na realizację projektu. Przedsiębiorstwa i studenci oraz ich uczelnie zostaną także wyróżnieni certyfikatem dobrych praktyk.