Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu naborów do dwóch projektów dotacyjnych na rozpoczęcie własnej działalności.

Uczestnikami projektu POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” będzie 100 osób (w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn) wieku 18-29 lat zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie zachodniopomorskim, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.] – dla tej grupy dostępne jest 80 miejsc w projekcie

lub

 • należącymi do jednej z następujących grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością – dla tej grupy dostępne jest 20 miejsc w projekcie

b. są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego

c. nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS

d.nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

Uczestnikami projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” będzie 20 osób (w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 18-29 lat zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie zachodniopomorskim, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:
  1. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.]
  2. są osobami o niskich kwalifikacjach
  3. są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego
  4. nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS
  5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

Zarówno w ramach pierwszego jak i drugiego projektu Uczestnik otrzyma:

- 23 050,00 zł bezzwrotnych środków na założenie własnej firmy;

- do 2 500,00 zł netto miesięcznie na utrzymanie firmy nawet przez pierwsze 6 miesięcy.

Kandydatami do projektów mogą być studenci studiów dziennych oraz zaocznych.

Informacja o pierwszych naborach:

- Projekt „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” – nabór w okresie 22.11.2021 – 10.12.2021

- Projekt „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” – nabór w okresie 29.11.2021 – 17.12.2021

Poniżej linki do stron projektowych:

„POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”

https://dotacjepz.zgd.com.pl/